Beleidsplan

Beleidsplan

Beleidsplan / Businessplan in Dutch

Beleidsplan Stichting Pennywhistle Project d.d. 3 februari 2018

Het werk dat de instelling doet:

De Stichting Pennywhistle Project omvat verschillende projecten. De Stichting beoogt onder meer verbetering van de kwaliteit van leven en welzijn van kansarme kinderen en volwassenen als gevolg van armoede, ziekte, handicap en verwaarlozing. Omstandigheden waarbij deze mensen hulp, steun en inspiratie nodig hebben om hun leven onafhankelijk en vol passie te kunnen vervolgen. Wij zijn actief in verschillende (ontwikkelings) landen. Ontwikkelingslanden waar overheidssteun nihil is en de ­kansen voor particuliere fondswerving gering zijn. Dit door financiering van projecten rond kinderen en families die op straat wonen of woonden, hulp aan diverse kinderhuizen, hulp aan scholen, primary health care en water projecten, training van en het inspireren van (jonge) mensen, educatie, muziek en toneel. De projecten worden te allen tijde zorgvuldig en in nauw overleg met de betrokkenen in kwestie uitgekozen. Dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en met respect. Wij werken soms samen met andere gelijkgestemde Stichtingen.

In 2011 zijn Leslie Midghall en Alice Konijnenberg) op persoonlijke titel het Pennywhistle Project gestart. Het is een kleinschalig project met heel directe lijnen. Op 22 september 2016 is de Stichting Pennywhistle Project officieel opgericht bij de notaris in Amsterdam. Het bestuur bestaat uit drie onbezoldigde leden. De ANBI-status is door de belastingdienst toegekend vanaf 22 september 2016.

De manier waarop de stichting geld werft:

De donateurs van de stichting bestaan tot nu toe uit vrienden, familie en collega’s en vrienden of familie van de genoemde personen. De wijze waarop de werving geschied, is mondeling, per email en via Facebook. Nu de website weer operationeel is en de stichting officieel is, bestaat uiteraard de mogelijkheid, dat bedrijven en officiële instanties het project gaan steunen. Indien nodig voor het project zullen wij bedrijven en fondsen gaan benaderen.

Beheer van het vermogen van de instelling:

Sinds 2011 is het vermogen op een voor het Pennywhistle Project speciaal geopende extra (persoonlijke) bankrekening ten name van mw. A. Konijnenberg te Amsterdam beheerd. Nu wij ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel nummer: 66897106 is er een zakelijke bankrekening geopend d.d. 11 november 2016 met IBAN nummer: NL 22 INGB 000 747 68 69

De besteding van het vermogen van de instelling:

Het vermogen wordt voor minstens 90% besteed aan de bovengenoemde projecten voor het algemeen belang. Bestuursleden zijn onbezoldigd. De stichting heeft geen winstoogmerk. Er zijn enkele onvermijdelijke kosten waarvoor het vermogen gebruikt wordt:

–          Kosten voor het overmaken van geld naar het buitenland.

–          Kosten van bankrekening, website.

–          Kosten voor lidmaatschap Kamer van Koophandel.

–          Kosten voor stichting Reprorecht.

 

Projecten die tot nu toe gefinancierd zijn:

2011-2017 Kinderhuis HOPE-foundation Nepal, een klein kinderhuis is Nepal waar 11 kinderen wonen. Kinderen die vroeger op straat in Kathmandu leefden of die ondervoed waren. De twee dochters van de kokkin worden ook gesponsord door de stichting (schoolgeld, uniformen, papier, pennen etc.).

Aanvankelijk in 2011 was er slechts een kleine bijdrage in de kosten van de huur, water, gas en elektriciteit, deze is geleidelijk aan gegroeid. Evenals het kinderhuis, naar een andere locatie en er wonen nu meer kinderen in het huis.

Kosten die gefinancierd worden en zijn: maandelijkse kosten van huur, water, gas, elektriciteit, voedsel, kleding, thermo ondergoed, medische kosten, salaris kokkin. Eenmalige en soms terug kerende kosten van schooluniformen, schoolgeld, papier/pennen, rugzakken voor school, schoenen (gewone schoenen, schoolschoenen, slippers); inrichting van het huis: verf, tapijt, kasten, tafels, stoelen, (stapel)bedden, beddengoed (lakens en dekens), matrassen, keukengerei, desk-top PC, TV, naaimachine, gereedschap, transportfiets, stofzuiger, benzine generator om elektriciteit op te wekken, strijkplank, reparatie warm-water solar, hek rond het huis, kledingrekken, muziekinstrumenten, registratiekosten kinderhuis.

(In natura is en wordt er gedoneerd, verstuurd of meegenomen: kleding, schoenen, speelgoed, boeken, mountainbikes, gereedschap, laptops, smartphone).

2017-2018 Kosten van drie ziekenhuis opnames en opname in de afkickkliniek voor één jaar van de moeder van drie van de kinderen die in het kinderhuis HOPE-foundation Nepal wonen.

2012 Opknappen van de poort bij de ingang van DRC Children Home, een kinderhuis voor gehandicapte kinderen. Grind, zand, bakstenen, verf en arbeidsloon.

2014 Inrichten van een bibliotheek op een lagere school.

2014-2015 waterproject in Child Home Center, kinderhuis (dagelijkse bezorging van twee containers met vers drinkwater).

2011-2015 jaarlijkse kosten rond verschillende medical check-ups: kopiëren ‘patient record forms’, medicatie, verbandmiddelen, meetlint, oordopjes, keelspatels, batterijen, vervoerskosten (taxi, benzine scooters)

2011 – 2015 Maaltijden en voedsel voor kinderen en volwassenen die op straat leven en/of die in een krottenwijk wonen; hulp met de huur en voedsel aan families die op straat terecht kwamen of dreigden op straat te belanden; schriften en pennen en plastic zeil voor het dak van de school in een krottenwijk. Hulp aan een familie in een krottenwijk d.m.v. een ‘shoebox’ (2011). Vader is nu schoenmaker/-poetser, de familie woont in nu in een stenen huis en maakt het goed (2016)

2012 – 2014 twee jaar van de opleiding tot verpleegkundige voor één jonge vrouw.

2013-2014 twee jaar jazz conservatorium voor een zeer getalenteerde jonge man.

2014 – 2015 twee jaar opleiding tot schoonheids specialiste en kapster voor één jonge vrouw.

2015 Hulp aan een school opknappen muziek lokaal, herstel muren na de aardbeving waarvoor grind, zand, stenen, arbeidsloon, tapijt, verf en muziekinstrumenten nodig waren; In 2018 10 microfoons, 10 microfoon standaarden, 2 geluidsboxen en reparatie van het sound-system (Hamro Sunshine School).

2016 Officiële geluidsopname van schoollied voor een school (Hamro Sunshine School).

2015 noodhulp rond de aardbeving in Nepal: kleinschalige medische hulp verbandmiddelen en medicijnen, voedsel, plastic zeilen, klamboes, zaklantaarns, bamboe voor daken, gereedschap; 48 aluminium noodshelters, 3 bamboe huizen en 1 aardbevingsproof huis werden gebouwd.

2016 kosten van het versturen per vliegtuig van twee in goede staat verkerende mountainbikes om een jonge ondernemer in Nepal te helpen zijn business ‘mountainbike-tours’ te starten.

Toekomstvisie:

Het belangrijkste doorgaande project van Stichting Pennywhistle Project is het kinderhuis HOPE-foundation Nepal. Dit kinderhuis wil de stichting maandelijks blijven ondersteunen en zo nodig helpen bij onvoorziene eenmalige kosten. Onze insteek is om het echtpaar dat de kinderen begeleid te stimuleren financieel onafhankelijk te worden in de toekomst. In het kader daarvan is de opleiding van de ‘moeder’ van de kinderen tot schoonheidsspecialiste en kapster gefinancierd en wordt de ‘vader’ van de kinderen geholpen in het opzetten van zijn business ‘mountainbike tours’. Over vijf jaar komen de eerste kinderen van school. Wij hopen tegen die tijd voldoende financiële middelen te hebben om hen te kunnen steunen in het volgen van een beroepsopleiding.

Daarnaast zullen wij actief blijven met vergelijkbare eenmalige, kortdurende projecten zoals boven beschreven indien onze financiële situatie dit toelaat.

Contact Stichting Pennywhistle Project:

Per email: info@pennywhistleproject.com

Informatie via: www.pennywhistleproject.com

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide