Activiteiten

Activiteiten

Doel van de ‘Stichting het Pennywhistle Project’:
Het Pennywhistle Project omvat als een paraplu verschillende projecten vanuit het hart voornamelijk geconcentreerd rond kinderen in ontwikkelingslanden (Nepal). De stichting beoogt het verbeteren van de kwaliteit van leven en welzijn van kansarme kinderen en volwassenen. Kinderen die nog steeds, of die vroeger op straat leefden. Projecten rond verschillende kinderhuizen, scholen, primary health care- en water-projecten. Training en het inspireren van (jonge) mensen, educatie, muziek en toneel. Wij werken soms samen met andere stichtingen en we zijn ook actief in Engeland en Nederland.
Aim of ‘The Pennywhistle Project Foundation’: 
The Pennywhistle Project Foundation is the umbrella of different profound projects round children who live or who used to live on the streets in developmental countries (Nepal). Aim of the foundation is to improve the quality of life and the wellbeing of less privileged children and adults. Projects involve different children-homes, schools, primary health care and water projects. Training and inspiring (young) people, education, music and performing arts. We cooperate with different foundations and we are also active in England and the Netherlands.
Projecten / Projects:
  1. Kinderhuis ‘Lotus Family Foundation Nepal / Children home ‘Lotus Family Foundation Nepal’. 
Het kinderhuis wordt sinds 2011 maandelijks ondersteund in de kosten voor de huur, water, electriciteit, gas, voedsel, medische kosten, kleding, schoolspullen en praktische hulp in en om het huis.
Since 2011 the children home is supported every month in the costs of rent, water, electricity, gas, food, medical costs, clothes, school uniforms (pens, paper etc) and practical help in and round the house.
img_7489 13115783_1113039255420606_1537068792_n
Iman and Binita Lama zorgen voor op liefdevolle manier voor de kinderen. Zij wonen samen met hun eigen zoon in het huis. Anita, de kokkin, helpt met het huishouden. Er wonen 12 kinderen in het huis, leeftijden tussen de 5 en de 13 jaar oud, 9 jongens en 3 meisjes. De 2 dochters van Anita slapen thuis, zij horen ook bij de Lotus familie. De kinderen zijn door omstandigheden met hun families op straat in Kathmandu beland en elkaar vaak kwijt geraakt of ouders zijn overleden. Twee kinderen kwamen van het platteland omdat zij ondervoed waren.
Iman and Binita Lama are taking care of the children in a very loving way. They live in the home together with their own son. Anita, the cook, helps with the household. Twelve children live in the home, ages between 5 and 13 years old, 9 boys and 3 girls. The two daughters of Anita sleep at home, they also belong to Lotus family. The children ended up on the streets of Kathmandu with their families. They have lost each other or parents passed away. Two children came form the countryside because they were malnourished.
 Melvin brengt knuffels naar de ‘HOPE-foundation familie’ / Melvin brings dolls to ‘HOPE-foundation family’ (October 2016) www.peacebymelvin.com. Arlette Foeken and her team made this lovely little movie, thank you all so much http://www.orientation.nl.
2. Medische check-ups / Medical check-ups
Basis medische zorg, voorlichting over handen wassen en tanden poetsen vaak in samenwerking met andere stichtingen (BUNCH-project, Stichting Diyo-Nepal, Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces) in verschillende kinderhuizen, waaronder de Lotus Familie en ook op het platteland van Nepal.
Basic medical care, education about washing hands and brushing teeth often in cooperation with other foundations (BUNCH-project, Foundation Diyo Nepal, Helping Hands 4 Smiling Faces) and in different children homes including the Lotus Family and in the countryside of Nepal.
109_3802 afbeelding-423
 101_1722 1425554_706451882781982_490446328472639506_n
Maaltijden en voedsel voor en met kinderen die op straat wonen, hulp in een ‘krottenwijk’: medische check-up, papier, pennen en een plastic dak voor het schooltje; een ‘shoebox’ zodat de vader van het gezin geld kon gaan verdienen voor zijn familie.
Meals and food for and with children who live on the streets, in a ‘shantytown’: medical check-up, paper, pens and a plastic roof for the school; a shoebox for a dad, which makes it possible to earn a living for his family.
afbeelding-547  1234771_10151874426619491_694137280_n
4. Hulp rond de aardbeving / Earthquake relief
Op 24 april 2015 begon de periode van vele verwoestende aardbevingen in Nepal. Tot op de dag van vandaag zijn er nog regelmatig naschokken voelbaar. In deze periode werd er gezorgd voor kleinschalige medische hulp (medicijnen en verbandmiddelen), klamboes en zaklantaarns werden uitgedeeld; Verschillende families en een school werden geholpen met 48 aluminium noodshelters, 3 bamboe-huizen en 1 huis werden gebouwd.
 11291786_960466807331784_890542927_n   11303666_958711657507299_1911294765_n
11753769_979863132058818_304052955_n 20151026_123518
On the 24th of April 2015 the period of the devastating earth quake started in Nepal. Even today there are regularly aftershocks in Nepal. In this period small scale medical help was provided (medicines and bandages), mosquito nets and torches were provided. Several families and a school were helped with 48 aluminium emergency shelters, 3 bamboo houses and 1 house was build.
11921792_738315116296198_6424370014098018268_n 11270094_960467400665058_1466362400_n
5. Educatie individueel en hulp aan scholen / Education of individuals and support of schools:
Scholing van enkele jonge mensen, zodat zij financieel onafhankelijk kunnen worden: één verpleegkundige-, één kapster en schoonheidsspecilaiste, één jazz-gitarist ging naar het jazz conservatorium.
1377204_926188594105674_3207592754823904558_n 13082_1597684767156098_2086852918972745024_n img_8506
Schooling of young people in order to become financially independent: a nurse, a beautician and a jazz gitarist went to jazz college.
In één school op het platteland werd een bibliotheek geinstalleerd en op de Hamro Sunshine School (Boudhanath) werd een muziek lokaal ingericht en voorzien van instrumenten. Ook werd het schoollied officieel opgenomen zodat het elke dag gespeeld kan worden op het schoolplein.
1239529_627802537250447_2047290577_n  img_20160126_141322 img_20151119_100425
In one school in the countryside a library was installed and on the Hamro Sunshine School (Boudhanath) the music classroom was painted, flooring was laid and musical intruments were provided. Also the Schoolsong was officially recorded for the Hamro Sunshine School. Now the Schoolsong can be played every day when the children arrive at school.
6. Water project / Waterproject:
In samenwerking met Stichting Diyo Nepal waren wij betrokken bij een waterproject in de provincie Dhading (Nepal 2012). En in 2014 en 2015 zorgden wij voor gezond drink water in een kinderhuis genaamd het Child Home Center in Kathmandu in samenwerking met Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces.
  img_8416 10822519_850206115024521_1541826674_n 109_3676 20151102_111711
In cooperation with the Foundation Diyo Nepal we were involved with a water project in the province Dhading (Nepal 2012). And in 2014 and 2015 we took care of providing healthy drinking water in another children home named Chiild Home Center in cooperation with the Foundation Helping Hands 4 Smiling Faces.
7. Kinderconcert / Children’s Concert
Twee keer werd er een groot kinderconcert georganiseerd op een groot plein naast de Stupa in Boudhanath (Kathmandu). Kinderen uit verschillende kinderhuizen kwamen samen met mensen die nog op straat wonen om muziek te maken ten bate van de ‘Mensheid’. Ook het publiek zong en danste mee! (2012 en 2013)
afbeelding-1032 afbeelding-1063 afbeelding-1057           afbeelding-1047
Two times a big children’s concert was organized on a large square next to the Stupa in Boudhanath (Kathmandu). Children from different children homes together with people who still live on the streets made music for ‘Humanity’. The public joined in, we sung and danced together! (2012 and 2013)
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide